Συνέδρια-Ημερίδες

Συνέδρια-Ημερίδες

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΕΒΕ

 Παρακαλώ δείτε στην υποσελίδα "Επιστημονικές Δραστηριότητες".

 

ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

International Conference on Ultrasonography and Radiology ICUR
03-04/6/2021, Rome, Italy
Website URL: https://waset.org/ultrasonography-and-radiology-conference-in-june-2021-in-rome

European Society of Thoracic Imaging 2021
03 – 05/6/2021 • Oxford, United Kingdom
Event website: https://www.myesti.org/esti-2021-oxford/

International Conference on Radiology of Colorectal Cancer ICRCC
10-11/6/2021, Barcelona, Spain
Website URL: https://waset.org/radiology-of-colorectal-cancer-conference-in-june-2021-in-barcelona

European Society of Musculoskeletal Radiology 2021
11/6/2021 – 12/6/2021, Cracow, Poland
Event website: https://www.essr.org/congress/future-meetings/

Head & Neck Imaging — Head and Neck Imaging 2021: Virtual Meeting of BSHNI and RSM
01-02/7/2021, London, United Kingdom

International Conference on Radiology and Imaging ICRI
Event website: https://rsm.ac/3eUcI1w
19-20/7/2021, Copenhagen, Denmark
Website URL: https://waset.org/radiology-and-imaging-conference-in-july-2021-in-copenhagen

International Conference on Radiology and Imaging ICRI
22-23/7/2021Berlin, Germany
Website URL: https://waset.org/radiology-and-imaging-conference-in-july-2021-in-berlin

International Conference on Radiology ICR
12-13/8/2021, Venice, Italy
https://waset.org/radiology-conference-in-august-2021-in-venice

International Conference on Mammography Screening and Radiology ICMSR
19-20/8/2021 London, United Kingdom
Website URL: https://waset.org/mammography-screening-and-radiology-conference-in-august-2021-in-london

22nd ISMAR Conference — 22nd International Society of Magnetic Resonance (ISMAR).
22 – 27/8/2021 • Osaka , Japan
Event website: https://www.weizmann.ac.il/ISMAR/22nd-ismar-conference

International Conference on Radiology ICR
30-31/8/2021 Moscow, Russia
Website URL: https://waset.org/radiology-conference-in-august-2021-in-moscow

International Conference on Skeletal Radiology ICSR
16-17/9/2021, Rome, Italy
Website URL: https://waset.org/skeletal-radiology-conference-in-september-2021-in-rome

International Conference on Radiology and Imaging ICRI
23-24/9/2021 London, United Kingdom
Website URL: https://waset.org/radiology-and-imaging-conference-in-september-2021-in-london

International Conference on Mobile Chest Radiography ICMCR
06-07/10/2021, Beijing, China
Website URL: https://waset.org/mobile-chest-radiography-conference-in-october-2021-in-beijing

International Conference on Cardiovascular and Interventional Radiology ICCIR
07-08/10/2021, New York, United States
Website URL: https://waset.org/cardiovascular-and-interventional-radiology-conference-in-october-2021-in-new-york

International Conference on Ultrasound and Radiology ICUR
28-29/10/2021, Los Angeles, United States
Website URL: https://waset.org/ultrasound-and-radiology-conference-in-october-2021-in-los-angeles

International Conference on Radiology and Diagnostic Imaging for Veterinary Practice ICRDIVP
21-22/10/2021, Athens, Greece
Website URL: https://waset.org/radiology-and-diagnostic-imaging-for-veterinary-practice-conference-in-october-2021-in-athens

ISMRM Workshop on Cancer Imaging: From Discovery to Diagnosis 2021
02 – 05/11/2021, San Diego, United States
Event website: https://www.ismrm.org/workshops/2021/Cancer/

RSNA 2020, 107th Annual meeting
28/11-2/12/2020 McCormick Place Chicago USA
Event website: https://www.rsna.org/annual-meeting

International Conference on Angiography and Radiology ICAR
29-30/11/2021 Bangkok, Thailand
Website URL: https://waset.org/angiography-and-radiology-conference-in-november-2021-in-bangkok

International Conference on Ultrasound Elastography and Radiology ICUER
25-26/1/2022, Paris, France
Website URL: https://waset.org/ultrasound-elastography-and-radiology-conference-in-january-2022-in-paris

International Conference on Radiology Trends ICRT
21-22/1/2022, Amsterdam, Netherlands
Website URL: https://waset.org/radiology-trends-conference-in-january-2022-in-amsterdam

International Conference on Interventional Radiology ICIR
08-09/2/2022, Lisbon, Portugal
Website URL: https://waset.org/interventional-radiology-conference-in-february-2022-in-lisbon

International Conference on Pediatric Interventional Radiology ICPIR
18-19/2/2022 Rome, Italy
Website URL: https://waset.org/pediatric-interventional-radiology-conference-in-february-2022-in-rome

ECR 2022
02-06/3/2022, Vienna, Austria
Website URL: https://www.myesr.org/congress/ecr2022

International Conference on Skeletal Radiology ICSR
04-05/3/2022, Rome, Italy
Website URL: https://waset.org/skeletal-radiology-conference-in-march-2022-in-rome

International Conference on Breast Radiography ICBR
11-12/3/2022 Miami, United States
Website URL: https://waset.org/breast-radiography-conference-in-march-2022-in-miami

International Conference on Breast Radiology and Diagnostic ICBRD
15-16/3/2022 London, United Kingdom Website URL: https://waset.org/breast-radiology-and-diagnostic-conference-in-march-2022-in-london

International Conference on Clinical Neuroradiology and Radiology ICCNR
15-16/3/2022 London, United Kingdom
Website URL: https://waset.org/clinical-neuroradiology-and-radiology-conference-in-march-2022-in-london

International Conference on Recent Trends in Cancer Detection and Radiology ICRTCDR
March 22-23/3/2022, Prague, Czechia
Website URL: https://waset.org/recent-trends-in-cancer-detection-and-radiology-conference-in-march-2022-in-prague

International Conference on Neuroimaging and Radiology ICNR
29-30/3/2022 Paris, France
Website URL: https://waset.org/neuroimaging-and-radiology-conference-in-march-2022-in-paris

International Conference on Vascular and Interventional Radiology ICVIR
08-09/4/2022 Rome, Italy
Website URL: https://waset.org/vascular-and-interventional-radiology-conference-in-april-2022-in-rome

International Conference on Advances in Abdominal Radiology ICAAR
08-09/4/2022, Athens, Greece
Website URL: https://waset.org/advances-in-abdominal-radiology-conference-in-april-2022-in-athens

International Conference on Fluoroscopy and Radiography ICFR
08-09/4/2022, Athens, Greece
Website URL: https://waset.org/fluoroscopy-and-radiography-conference-in-april-2022-in-athens

International Conference on Elastography and Radiology ICER
22-23/4/2022 London, United Kingdom
Website URL: https://waset.org/elastography-and-radiology-conference-in-april-2022-in-london

 

Ενημερωτικό Δελτίο: