Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία μας

ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα της Εταιρείας είναι:

Α. Η γενική Συνέλευση

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο: Είναι Επταμελές αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους.

Γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή: Είναι τριμελής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΕΛΗ Δ.Σ. AEBE

Πρόεδρος                    

Ευάγγελος Δεστάνης

Ειδικός Ακτινολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Γιαταγάνας

Ειδικός Ακτινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Yπεύθυνος επιστημονικών εκδηλώσεων

Γενικός Γραμματέας

Ιππολύτη Οικονόμου

Καθ. Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Ειδικός γραμματέας

Βασίλειος Ραφαηλίδης

Ειδικός Ακτινολόγος, Senior Clinical Fellow in Radiology, King's College Hospital, London

Υπεύθυνος ψηφιακής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων

Ταμίας

Ελισάβετ Ψωμά

Ειδικός Ακτινολόγος, Επιμ. Β ΕΣΥ, Ακτινολογικό Εργαστήριο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 

Μέλος

 Αλέξανδρος Καλλιφατίδης

Ειδικός Ακτινολόγος, Ακτινολογικό Εργαστήριο, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

Yπεύθυνος επιστημονικών εκδηλώσεων

Μέλος  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2020-2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018-2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016-2018

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2014-2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2012-2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

1.  
2.  
3.  

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Ακτινολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 1985. Η Εταιρεία έκτοτε αντιπροσωπεύει τους Ακτινοδιαγνωστές της Βάρειας Ελλάδας. Οργανώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα Επιστημονικές Ημερίδες, μαθήματα και κοινωνικές εκδηλώσεις. Συνήθεις χώροι των Επιστημονικών εκδηλώσεων της Εταιρείας αποτέλεσαν αμφιθέατρα μεγάλων Νοσοκομείων (424 ΓΣΝΕ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ, ΑΧΕΠΑ, Νέου Νοσ. Καβάλας) αίθουσες πολιτιστικών Συλλόγων (Βέροιας, Κατερίνης κλπ), καθώς και το Αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου Αθλητισμού.

Για σειρά ετών πρόεδροι της Εταιρείας διετέλεσαν οι: καθ. Α.Σ. Δημητριάδης και Dr. Ι. Τσιτουρίδης, καθώς και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι.

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Ακτινολογικά χρονικά» Τόμος 1, Νο 1 κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1997 στη Θεσσαλονίκη, διανεμήθηκε σε 400 συναδέλφους με την ευχή να διαβαστεί στις πολυπόθητες καλοκαιρινές διακοπές. Περιείχε δημοσιεύσεις των συναδέλφων: Α. Σ. Δημητριάδη, Δ. Ραφαηλίδη, Α.Χ. Καραντάνα, Ι. Φεζουλίδη, Ι. Μαναβή, Ι. Τσιτουρίδη, Λ. Παπαδόπουλου, Δ. Κουτσομάρκου και των συνεργατών τους.  Το περιοδικό γράφεται στην Ελληνική γλώσσα, περιέχει μαθήματα και εισηγήσεις που παρουσιάζονται στις Ημερίδες αλλά και Επιστημονικές δημοσιεύσεις και από το έτος 2010 διανέμεται ελεύθερα δια του διαδικτύου.

 aebe97 journal

 Το πρώτο τεύχος του περιοδικού "Ακτινολογικά Χρονικά". 

Από τον Νοέμβριο του 2010 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ο ιστότοπος της Εταιρείας, που εμπεριέχει το online περιοδικό «Ακτινολογικά Χρονικά», Θέματα Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ακτινολογία, Νέα – ανακοινώσεις, πληροφορίες και επαφές με τα μέλη μας. Για πρώτη φορά η λειτουργία της ιστοσελίδας ανακοινώθηκε στην Θεσσαλονίκη από τον τότε Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας Dr.  Δ. Ραφαηλίδη την 27/11/2010 κατά την διάρκεια εργασιών Επιστημονικής Ημερίδας. Ο διαδικτυακός ιστότοπος www.aebe-rad.gr γράφεται σε δύο γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά.

website

H πρώτη ιστοσελίδα της ΑΕΒΕ.

Το 2015 συντάχθηκε το νέο καταστατικό της εταιρείας, στο οποίο συμπεριλήφθηκε και η νέα επαγγελματική στέγη.

Η Εταιρεία μας σήμερα αριθμεί περίπου 400 μέλη που προέρχονται από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Το 2018 αναβαθμίστηκε η ιστοσελίδα www.aebe-rad.gr με ανανέωση του ιστότοπου και επικαιροποίηση των σελίδων.

website 2

Η σημερινή ιστοσελίδα της ΑΕΒΕ.

Λόγω της επέλευσης της πανδημίας Covid-19 και της απαγόρευσης των συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους όπως τα αμφιθέατρα το ΔΣ της ΑΕΒΕ αποφάσισε η Ημερίδα της 12.12.2020 να γίνει εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Έτσι η ημερίδα με τίτλο «Επίκαιρα Ακτινολογικά Θέματα» απετέλεσε την πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού την παρακολούθησαν περί τους 300 συνάδελφοι. Τον συντονισμό της πρωτοποριακής αυτής ημερίδας ανέλαβε ο Β. Ραφαηλίδης. Η Ημερίδα χαιρετίστηκε από τον πρόεδρο της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Α. Σ. Δημητριάδη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας Ι. Τσιτουρίδη.

ad vr
                                                 Η παρουσίαση της ομιλίας του καθηγητή Α. Σ. Δημητριάδη από τον συντονιστή της ημερίδας.

ΣΚΟΠΟΣ

Αποκλειστικός σκοπός της «Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος», σύμφωνα με το 2ο άρθρο του καταστατικού της, είναι η προαγωγή και γενικά η επιστημονική προώθηση των ιατρικών απεικονιστικών ειδικοτήτων, Ακτινοδιαγνωστικής, Πυρηνικής Ιατρικής καθώς και της ειδικότητας της Ακτινοθεραπευτικής με όλα τα επιστημονικά μέσα και μεθόδους και ειδικότερα η επιμόρφωση των γιατρών που ασχολούνται με τις απεικονιστικές μεθόδους και την ακτινοθεραπεία.

ΠΟΡΟΙ

Σύμφωνα με το καταστατικό οι πόροι της Εταιρείας είναι:

Α. Η οικονομική υποχρέωση εγγραφής των μελών

Β. Οι τακτικές συνδρομές των μελών

Γ. Οι συνδρομές των περιοδικών εκδόσεων της Εταιρείας και τα έσοδα από πωλήσεις, δημοσιευμάτων της Εταιρείας

Δ. Οι έκτακτες εισφορές των μελών, όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. και

Ε. Τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το δημόσιο.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

Μπορείτε να δείτε το καταστατικό της εταιρίας πατώντας εδώ.

Ενημερωτικό Δελτίο: