ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2020-2022

Συντάχθηκε από την Ακτινολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.Καταχωρήθηκε στο Άρθρα Εκτύπωση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2020-2022

Πρόεδρος
Αθανάσιος Σ. Δημητριάδης
Καθ. Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Γιαταγάνας
Ειδικός Ακτινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ
«Παπαγεωργίου»
Yπεύθυνος επιστημονικών εκδηλώσεων

Γενικός Γραμματέας
Ευάγγελος Δεστάνης
Ειδικός Ακτινολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Ειδικός γραμματέας
Ιππολύτη Οικονόμου
Καθ. Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Ταμίας
Ελισάβετ Ψωμά
Ειδικός Ακτινολόγος, Επιμ. Β ΕΣΥ, Ακτινολογικό Εργαστήριο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Μέλος
Αλέξανδρος Καλλιφατίδης
Ειδικός Ακτινολόγος, Ακτινολογικό Εργαστήριο, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
Yπεύθυνος επιστημονικών εκδηλώσεων

Μέλος
Βασίλειος Ραφαηλίδης
Ειδικός Ακτινολόγος, Senior Clinical Fellow in Radiology, King's College Hospital, London
Υπεύθυνος ψηφιακής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων

Μετά την απώλεια του Προέδρου Καθηγητή κ. Δημητριάδη τον Ιανουάριο 2021, η σύνθεση
του ΔΣ συγκροτήθηκε ως εξής:
Πρόεδρος - Ευάγγελος Δεστάνης
Αντιπρόεδρος - Γεώργιος Γιαταγάνας
Γενικός Γραμματέας - Ιπολύτη Οικονόμου
Ειδικός Γραμματέας - Βασίλειος Ραφαηλίδης
Ταμίας - Ελισάβετ Ψωμά
Μέλος του ΔΣ - Αλέξανδρος Καλλιφατίδης