Περιστατικά

Συντάχθηκε από Διαχειριστής Ακτινολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας.Καταχωρήθηκε στο Άρθρα Εκτύπωση

Οδηγίες για υποβολή ενδιαφέροντος περιστατικού:

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να αποστείλουν με αρχείο word:

  1. Ονόματα συγγραφέων
  2. Προέλευση (εργαστήριο / νοσοκομείο)
  3. Διάγνωση περιστατικού - τίτλο
  4. Κλινικές πληροφορίες
  5. Απεικονιστικά ευρήματα
  6. Σχετικές εικόνες (ελεύθερος αριθμός)
  7. Συζήτηση
  8. Τυχόν σχετικές παραπομπές στις οποίες υπάρχει δημοσιευμένο υλικό που παρατίθεται.
  9. Σχετική βιβλιογραφία

 

Αποστολή υλικού στο info@aebe-rad.gr