Περιστατικά

Module Variations

There are 8 stylistic module class suffixes which provide a unique style variation to the module: title1-8 and box1-8. There are also various additional structural suffixes, these affect the layout and metrics of the module.

Furthermore, you can also add FontAwesome icons into the Module Class Suffix. You will get a medium sized icon to the left of the title. Suffixes are in the icon-NAME format such as icon-star, as shown on the Typography page.

Title 1

An example module using the title1 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Title 2

An example module using the title2 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Title 3

An example module using the title3 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Title 4

An example module using the title4 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Title 5

An example module using the title5 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Title 6

An example module using the title6 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Title 7

An example module using the title7 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Title 8

An example module using the title8 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Box 1

An example module using the box1 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Box 2

An example module using the box2 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Box 3

An example module using the box3 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Box 4

An example module using the box4 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Box 5

An example module using the box5 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Box 6

An example module using the box6 module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

box-shadow

An example module using the box-shadow module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Boxs-bevel

An example module using the box-bevel module class suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

Newsletter