Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 : Ημερίδα της Ακτινολογικής Εταρείας Βορείου Ελλάδος - Επίκαιρα Ακτινολογικά Θέματα: Μαστός – Πνευμονική υπέρταση – Σκιαγραφικά στην Ακτινολογία

 

Εγγραφείτε στο newsletter της ΑΕΒΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος